เฮทั่วไทย “รัฐประกาศ” เพิ่มวันหยุดยาวสงกรานต์!

ครม. เห็นชอบอนุมัติวันที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษอีก 1 วัน ให้คนไทยฉลองสงกรานต์ยาว 5 วัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พ.อ. อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน สำหรับสถานประกอบการต่าง ๆ ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณา ส่วนกรณีของหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน จะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*